Előadások

A Valláscooltúra projekt célja, hogy a kortárs vallástudomány olyan aktuális, izgalmas, a nagyközönség által is nagy érdeklődésnek örvendő témákat hozzon testközelbe és vitasson meg magyarországi szakemberekkel, amelyekről számos tévhit terjed kortárs társadalmunkban. Ennek eredményeképp, a projekt 24 előadást hozott létre, ezek első fele dialógus formájában, hosszú, 50-60 perces beszélgetésként került rögzitésre, másik fele pedig 15-20 perces előadásként tekinthető meg. A projekt részeként készült 24 előadást remélhetőleg számos más magyar és angol nyelvű beszélgetés követ majd.

Gyöngyösi Csilla orientalista, iszlám-kutató előadása a Valláscooltúra projekt keretében a kereszténység és iszlám teológia közötti hasonlóságokat és különbségeket mutatja be
Gyöngyösi Csilla orientalistával, iszlám-kutatóval beszélget Szilárdi Réka vallásszociológus az euróiszlám kortárs sajátosságairól.
Heidl Sára az Erfurti Max Weber Kolleg doktorandusza a fesztiválvallások sajátosságairól beszél a Valláscooltúra projekt előadásában
Szilárdi Réka és Heidl Sára valláskutatók beszélgetése a fesztiválvallásokról
Kelemen Zsolt előadása a sorozatgyilkosok és a vallás kortárs kapcsolatáról
A Valláscooltúra projekt részeként Kelemen Zsolt és Szilárdi Réka valláskutatók beszélgetnek az amerikai sorozatgyilkosok és a vallás közötti kapcsolatról
Káplár Mátyás pszichológus, egyetemi adjunktus a szexuális kisebbségek és a keresztény egyház kapcsolatáról beszél
Káplár Mátyás szakpiszchológust kérdezi T. Szabó Csaba valláskutató a szexuális kisebbségek és a kereszténység kapcsolatáról. A beszélgetés a Valláscooltúra projekt részeként készült.
Nemes Márk vallásfilozófus előadása a Q Anon jelenségről vallástudományi szempontból.
A Valláscooltúra projekt részeként Nemes Márk vallásfilozófus és T. Szabó Csaba vallástörténész, ókortörténész beszélget a kortárs összeesküvés-elméletekről, mint valláspótló mechanizmusokról.
Povedák István antropológus, valláskutató előadása az ufókultúra vallástudományi vonatkozásairól
Povedák István antropológus és valláskutatót kérdezi T. Szabó Csaba vallástörténész az ufókultúra vallástudományi aspektusairól és magyarországi történetéről.
Pusztai Bertalan egyetemi tanár előadása a vallási turizmus fogalmáról és kortárs sajátosságairól
A Valláscooltúra projekt részeként T. Szabó Csaba vallástörténész beszélget Pusztai Bertalan egyetemi tanárral, médiaszakemberrel a vallási turizmus kortárs perspektiváiról
Vágvölgyi András előadása az 1990-es évek hirhedt japán vallási mozgalmáról és kulturális vonatkozásairól
Vágvölgyi András filmrendező, esztéta beszélgetése Szilárdi Réka valláskutatóval az 1990-es évek hirhedt japán vallási mozgalmáról és kulturális vonatkozásairól
A Valláscooltúra projekt ezen részében Sárközy Csongor kelet-kutató a keleti spiritualitásról tart előadást.
A Valláscooltúra projekt részeként T. Szabó Csaba. vallástörténész, ókorkutató kérdezi Sárközy Csongor kelet-kutatót a kortárs keleti spiritualitásról
A Valláscooltúra projekt részeként Karafiáth Balázs összefoglalóját láthatják a memetikáról és annak vallástudományi kapcsolatairól.
A Valláscooltúra projekt részeként Karafiáth Balázs és Szilárdi Réka beszélget a memetika és a vallás kapcsolatáról
A Valláscooltúra projekt részeként, T. Szabó Csaba vallástörténész, ókorkutató előadása a római Mithras kultuszáról
A Valláscooltúra projekt részeként dr. prof. Máté-Tóth András, dr. habil. Szilárdi Réka, dr. Tóth Péter és Seregély Orsolya valláskutatók beszélgetnek a vallástudomány hazai helyzetéről és perspektiváiról.
A Valláscooltúra projekt részeként prof. dr. Máté-Tóth András, dr. habil. Szilárdi Réka, dr. Tóth Péter és Seregély Orsolya beszélget a vallástudomány hazai és nemzetközi jövőjéről, kihivásairól és perspektivájáról
A Valláscooltúra projekt részeként, Máté-Tóth András a magyar himnusz történeti és vallástudományi jelentőségéről beszél.